fbpx

Cenník

realitných a konzultačných služieb spoločností: JUDr. Michal Kratochvíl – Právna kancelária IČO: 52088138; Sandra Kratochvílová IČO: 50149504 a Právo & Reality, s.r.o. IČO: 55 810 063

I.

Provízia za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti

Zahŕňa sprostredkovanie kúpy/ predaja nehnuteľnosti vrátane zmluvnej dokumentácie, marketingu, realitného poradenstva a popredajného servisu. Konečná výška provízie bude uvedená v zmluve o sprostredkovaní a závisí od individuálnych okolností prípadu, rozsahu služieb, zložitosti a časovej náročnosti. Inak platia nasledovné ceny ako ceny minimálne: 

CENA NEHNUTEĽNOSTI:

VÝŠKA PROVÍZIE:

do 99.999 EUR

Dohodou (minimálne 3.000 EUR)

od 100.000 do 499.999 EUR

od 3,5 % z kúpnej ceny

od 500.000 do 1.000.000 EUR

od 2 % z kúpnej ceny

od 1.000.000 EUR

od 1 % z kúpnej ceny

Minimálna výška odmeny za sprostredkovanie kúpy/ predaja nehnuteľnosti s nízkou obstarávacou hodnotou do 10.000 EUR (garáž, záhradná chatka a pod) je od 800 EUR v závislosti od časovej náročnosti.

II.

Provízia za sprostredkovanie prenájmu/podnájmu nekomerčnej nehnuteľnosti

Nájomné bez energii za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti. Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu/podnájmu je 500 EUR.

III.

Provízia za sprostredkovanie prenájmu komerčnej nehnuteľnosti

  • krátkodobý prenájom (len niekoľko mesiacov): 5% z celkovej sumy prenájmu

  • nájom do dvoch rokov: 3-5% z priemerného ročného nájmu

  • nájom od dvoch rokov do piatich rokov: 10 – 15% z priemerného ročného nájmu

  • prolongovanie nájmu s existujúcim klientom sa spravuje v zmysle vyššie uvedených percent.

IV.

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie alebo sa služba týka konzultačných služieb). Neposkytujeme právne služby v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii.  Ceny sú uvedené ako fixné alebo ako za každú začatú hodinu:

Úkon:

Cena služby:

BLIŽŠÍ POPIS:

Nábor nehnuteľnosti

70 €/ hod

Fyzická návšteva nehnuteľnosti, zistenie parametrov nehnuteľnosti, rokovanie s klientom,

Inzerovanie nehnuteľnosti

10 € / deň

na realitných alebo inzertných portáloch, vlastnej webstránke, alebo tlačených médiách a pod.

Navrhnutie stratégie predaja/prenájmu

70 €/ hod

Určenie cieľovej skupiny, odporučenie predajnej ceny formou CMA analýzy

Profesionálne fotografovanie

70 €/ hod

Na mieste s profi vybavením

Úprava fotografii v PC

10€ /kus

Vrátane retuše

Vyhotovenie videa (krátke do 5 minút vrátane strihu, scenára a postprodukcie)

350 €/ nehnuteľnosť

 

3D scan nehnuteľnosti

350 €

Virtuálna prehliadka

Obhliadka

35 €/ 30min

S potenciálnym záujemcom

Fotostyling /Homestaging

70 € / hod

Navrhnutie kompozície a rozmiestnenia vecí v nehnuteľnosti, dekoračné predmety,

Poradenská činnosť

80 €/ za každú začatú hodinu

Zahŕňa všetky iné úkony neuvedené v tomto cenníku

Cestovné

0,90 €/km

Počítaný od sídla sprostredkovateľa/zhotoviteľa alebo jeho kancelárie na miesto výkonu služby počítané pomocou google mapy -najrýchlejšia trasa

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy)

250

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy

250

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

   

Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy

250

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie ( náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)

Zabezpečenie návrhu iného typu zmluvy

250 €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)

V prípade, že klient žiada o vykonanie úkonu, služby alebo konzultácie do 48 hodín od zadania alebo žiada o ich vykonanie po 17:00 daného dňa, resp. počas víkendov a sviatkov, prípadne dní pracovného pokoja, bude mu účtovaná prirážka vo výške 100% z ceny úkonu, služby. 

Konverzný kurz 1 EUR=30,1260 SKK 

Uvedené ceny sú ceny bez DPH

Cenník platný od 1.12.2023

Spoločnosť Právo & Reality, s.r.o. je od 1.12.2023 platcom DPH. Ostatné subjekty nie sú platcami DPH. 

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: